חומר סיכה

כל חומרי הסיכה מאושרים ע"י משרד הבריאות

 

על בסיס מים   -  על בסיס סיליקון  -  בטעמיםמתחמם

ID SensationID Juicy Lube  - ID Milenium  -    ID Glide

 קטן(עד 100גרם) - גדול(עד 200גרם) - עם משאבה - ענק(מעל 200גרם)