נרות ושמנים

נרות ושמנים Candles & Oils
נרות לטפטוף שעווה, נרות מתחממים למסז', שמן גוף, חומר סיכה ועוד...